Stronnictwa

Z Limes Mundi
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poniżej znajdziesz informacje o funkcjonujących w świecie głównych grupach interesów. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj odpowiedni dodatek dla gracza: Dodatki.

Żmudź

Kraina leżąca między ziemiami Zakonu krzyżackiego a Wielkim Księstwem Litewskim, stanowiąca na początku XIV w. obszar ich wzajemnych sporów, walk o wpływy i terytorialnych zakusów. Nie posiada scentralizowanej władzy ani nie stanowi jednolitego organizmu politycznego. Panujące tam zwyczaje są szorstkie i dyktowane prawem pięści.

Żmudzini uchodzą za lud szczególnie charakterny, miłujący tradycję i wiarę w starych bogów. Jest to ostatni z niechrystianizowanych narodów Europy, który od wieków na przemian dźwiga i zrzuca kolejne obce jarzma.

Ludzie lasu

Niewiele w nich człowieczeństwa, dlatego też budzą lęk i odrazę. Pozbawieni umiejętności społecznych, zamieszkujący gęstwinę leśną, plują na poddaństwo, dobre obyczaje i wszelkie prawa. Rzadko widywani i raczej unikani, żyją głęboko w borze, zajęci swymi sprawami. Z rzadka zbliżają się do siedzib ludzkich, zwabieni zapachem jadła lub hałasami. Często widywani w towarzystwie kapłanów względem, których zdają się nie odczuwać niechęci i strachu. Na grę człowiekiem lasu zgodę wyraża MG Bór. Każdy człowiek lasu musi wybrać Restrykcję Dziecko Boru oraz Cechę Krew Niedźwiedzia.

Grając Żmudzinem koniecznie pobierz i przeczytaj dodatek "Żmudź".

Wielkie Księstwo Litewskie

Dominujące w regionie państwo, które na początku XIV w., pod rządami Wielkiego Księcia Vitenesa zdołało powstrzymać krzyżacką nawałę, a nawet rozszerzyć swoje wpływy na pobliskie księstwa ruskie - Połock i Witebsk. Los tego ostatniego pogańskiego kraju na mapie Europy, wciąż jest jednak niepewny. Od zachodu i północy otacza go bowiem katolickie Królestwo Polskie i państwo zakonu krzyżackiego a od wschodu i południa prawosławne księstwa ruskie. Sytuacji nie sprzyjają też napięte stosunki z niepokorną Żmudzią, nad którą Wielkie Księstwo od dawna już próbuje przejącą kontrolę.

Litwini, którzy od dłuższego już czasu wystawieni są na wpływy kultury ruskiej, jawią się jako lud bardziej cywilizowany od Żmudziniów a przynajmniej za takich pragną być uważani. Nacja ta słynie z pamiętliwości, dumy oraz wytrwałości. Wśród Litwinów nadal dominuje pogaństwo, choć na ich tereny ostatnimi czasy licznie napływają chrześcijanie, niosąc nową, budzącą zainteresowanie wiarę.

Decydując się na grę Litwinem koniecznie pobierz i przeczytaj dodatek "Wielkie Księstwo Litewskie"

Zakon krzyżacki

Przeciwwagę dla wpływów Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowi potężny Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, który wspierany przez Święte Cesarstwo Rzymskiego, w krótkim czasie stworzył państwo stanowiące największą potęgą militarna w regionu.

Po ustabilizowaniu krzyżackiego władztwa w Prusach, Zakon skierował swe działania przeciwko Wielkiemu Księstwo Litewskiemu. By jednak ofensywa ta mogła w pełni się rozwinąć, konieczne jest uprzednie podporządkowanie Żmudzi, stanowiącej trudny do przebycia bufor.

Decydując się na grę dowolną postacią w szeregach zakonu krzyżackiego koniecznie przeczytaj dodatek "Zakon krzyżacki"

Mapa obecnych wpływów w Grodach

Poniższa mapa reprezentuje stan wpływów głównych frakcji na poszczególne grody, miasta i twierdze znajdujące się na terenach Żmudzi. Jest ona aktualizowana zgodnie ze stanem obecnym tj. stan na PO finale LM XIII "Kształt mgły": Mapa Grodów mini2.png

ARCHIWUM: Stan na PRZED LM XIII "Kształt mgły"

Inne

Jeżeli zależy Ci na grze postacią spoza powyższych, możesz też zagrać przybyszem z takich terenów jak:

  • Inflanty,
  • Królestwo Polskie,
  • Prusy,
  • Ruś,
  • Skandynawia,
  • Święte Cesarstwo Niemieckie.

Wybór swój musisz skonsultować z MG, który może nie zgodzić się na wprowadzenie takiej postaci. Jego decyzja nie podlega dyskusji.