Regulamin imprezy

Z Limes Mundi
Wersja z dnia 17:10, 17 gru 2014 autorstwa Dymek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "==Regulamin== #Znajomość i przestrzeganie regulaminu obowiązuje każdego gracza podczas trwania imprezy. #Uczestnictwo w LARPie jest równoznaczne z oświadczeniem, ...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Regulamin

 1. Znajomość i przestrzeganie regulaminu obowiązuje każdego gracza podczas trwania imprezy.
 2. Uczestnictwo w LARPie jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu oraz zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmieniania regulaminu oraz zakazywania wstępu na imprezę lub usuwania z imprezy osób bez podania przyczyny i bez zwrotu składki.

Kultura

 1. Podczas trwania imprezy należy unikać używania wulgaryzmów i przekleństw.
 2. Zabronione jest obrażanie innych graczy (nie mylić z postaciami) lub obserwatorów.
 3. Jakiekolwiek bójki (niezgodne z zasadami) będą natychmiast przerywane, a ich uczestnicy surowo karani.
 4. Podczas trwania imprezy zabronione jest spożywanie alkoholu oraz palenie przez osoby niepełnoletnie.
 5. Osoby nietrzeźwe nie zostaną do imprezy dopuszczone.

Przyroda

 1. Uczestnicy LARPa są zobowiązani szanować przyrodę. Bezwzględnie zabronione jest niszczenie przyrody. Każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Nie wolno zaśmiecać/zanieczyszczać terenu gry, śmieci należy sprzątać we własnym zakresie, zgodnie z zasadami ich segregowania. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady będą zobowiązani do przebrania śmieci celem ich posortowania.
 3. Po zakończeniu LARPa wszyscy uczestnicy są zobowiązani pomóc w uprzątnięciu terenu gry.
 4. Na terenie gry zabronione jest używanie jakiegokolwiek ognia, włącznie z rozpalaniem ognisk za wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych.
 5. Zabrania się również używania ognia oraz urządzeń elektrycznych (np. czajników) w budynkach znajdujących się na terenie gry.
 6. Uczestnikom nie wolno wychodzić poza teren gry, w szczególności wkraczać na tereny prywatne.

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry.
 2. Organizatorzy nie zapewniają bezpieczeństwa na czas trwania imprezy, każdy uczestnik odpowiada sam za własne bezpieczeństwo.
 3. Organizatorzy nie ponoszą ŻADNEJ odpowiedzialności za straty powstałe na mieniu lub zdrowiu uczestników gry.
 4. Pełnoletni uczestnicy odpowiadają za swoje postępowanie.
 5. Za postępowanie niepełnoletnich uczestników LARPa odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. Organizatorzy nie będą zwracali składki osobom, które z winy własnej lub niezależnej od nich nie wezmą udziału w grze.

Ostrzeżenia

 1. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, łamiące zasady gry lub w inny sposób zakłócające jej przebieg otrzymają ostrzeżenie.
 2. Ostrzeżenie traci ważność po zakończeniu gry.
 3. Osoba która otrzymała drugie ostrzeżenie jest usuwana z gry.